První v ČR

Unitedfilm jako první v České republice definuje nezávislý film, i v evropském kontextu, jako umělecké dílo, které je myšlenkově a produkčně nezávislé a jehož tvůrce si zachovává uměleckou svobodu, nepodřizuje dílo komerčnímu diktátu ani tržním mechanismům (předkup práv, obchodní partnerství, product placement apod.).

Co je nezávislý film?

Tímto druhem filmem rozumíme dílo, jehož není nikdo objednavatelem, vzniká ryze z uměleckých pohnutek a není primárně určeno k dosažení zisku s tím, že se nevylučuje jeho dodatečný zisk (finanční ceny, licenční odprodej). Jeho snahou je být vytvořeno na profesionální úrovni a s profesionálním servisem (licenční smlouvy, ošetření autorských práv cizích stran), neporušovat zákony a transparentně prokázat jeho legitimní vznik i na úrovni postprodukce (software, databanky třetích stran). Dílo je obvykle nízkorozpočtové, souměřitelné s nejlepším studentským filmem a je otevřeno jako další stupeň pro jakékoliv pokročilé neprofesionální tvůrce, či jako prostředek k realizaci autorských nebo svobodných filmů profesionálních filmařů.

Ideály amerického nezávislého filmu

Svým ideálem odkazuje k americké nezávislé kinematografii, jejímž cílem se vždy bylo vymanit restrikcím velkých studií či monopolu. V příměru s tuzemským prostředím to není dílo závislé na běžných komerčních výrobních strukturách (obchodních subjektech, profesionálních producentech, veřejnoprávní či soukromých televizích, filmových školách apod.). Nezávislý film ve vyspělých zemích funguje jako alternativa k hlavní filmové produkci, nabízí opomíjené žánry, přístupy, více umělecky experimentuje, méně ekonomicky riskuje a zachovává si svůj často autorský rukopis. Tvůrci nezávislého filmu jsou často na volné noze či se živí v jiném odvětví.

Vymanění z pout obchodníků

Snahou organizace Unitedfilm je tento druh filmu popularizovat, vytvářet nástroje a podmínky ke zvyšování jeho kvality a zvýšení konkurenceschopnosti se zahraničním. Stejně tak se snaží přesvědčit vládu o tom, že tento druh filmu si zaslouží veřejnou státní finanční podporu více než komerční podnikatelský film. Chce se zasadit o vymanění filmu jako vrcholné umělecké disciplíny ze škatulky primárně obchodního artiklu, který vše podřizuje svému prodeji, návratnosti a podléhá řadě specifických parazitních a nekalých jevů (elitářství, centralismus, machinace, podřizování se podmínkám čerpání fondů, zákulisní dohody, placené mediální partnerství, pěstování celebrit, zaprodanost produktům apod.).

Očištění, kultivace a záchrana filmu

Unitedfilm jako svaz nezávislého filmů chce do budoucna očistit film pro novou generaci 21.století jako demokratický umělecký obor, snahu udržet a kultivovat jeho obrazově kinematografickou rovinu a motivovat nejlepší tvůrce k používání filmové suroviny a umožnit navrácení formální estetiky a odlišení se od technického videa, které je v době internetu nadužíváno. Poukazuje na nebezpečí ohrožení filmu herním průmyslem a devalvaci vkusu diváka rychlým internetovým stylem sdělení.

Koncepce nezávislého filmu

KoncepceUnitedfilm je autorem 52 stránkového koncepčního materiálu Nové dobrodružství nezávislého filmu v Čechách, které mapuje původ nekomerční filmové tvorby u nás, upozorňuje na problémy a navrhuje řešení, nové členění a kategorie. Vše navíc konfrontuje s ideály amerického nezávislého filmu a osobnostmi z celého světa (Krzysztof Zanussi, Chris Weitz, Jan Hřebejk, Miroslav Janek a další). Materiál slouží jako základ pro jednání s vyššími instancemi zodpovědnými za podporu české kinematografie. Za dokument se na jeho vzniku postavili organizace Filmdat – nadnárodní registr neprofesionálního filmu, Nipos Artama – národní informační a poradenské středisko a Impuls Hradec Králové – centrum podpory uměleckých aktivit.

Odborná akademická práce mapující nezávislý film

Na základě činnosti Unitedfilmu vznikla odborná 90 stránková akademická práce pod Univerzitou Hradec Králové Český nezávislý film v praxi.

Unitedfilm v souladu s koncepcí vede katalog nezávislých filmůpřehled nezávislých tvůrců označený jako nová vlna českého nezávislého filmu.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit