2) Linux jako platforma pro video

Autor:

Chceme-li se vydat na cestu otevřených a volně šiřitelných technologií při zpracování audiovizuálního díla, musíme začít už u operačního systému, který by měl tuto filozofii pochopitelně taktéž ctít, neboť cílem jsou nulové finanční prostředky vynaložené na softwarové vybavení. Zvolený operační systém musí disponovat širokou podporou novodobých technologií a samozřejmě pro něho musí existovat potřebné softwarové nástroje, neboť nač je nám výkonná grafická karta, jejíž potenciál nedokážeme vlivem špatného chodu absencí ovladačů vytěžit, nač je nám operační systém, který nedisponuje potřebnými softwarovými nástroji pro práci s multimediálním obsahem.

Pokud zohledníme výše zmíněné, nabízí se nám jako ideální varianta operační systém Linux, který existuje v několika odnožích, lišících se cílovou skupinou a konfigurací hardware, na kterém bude systém provozován. Není třeba mít obavy, že systém Linux je ovládán z příkazové řádky a že je vhodný pouze pro programátory, jak tvrdí některé zažité mýty. Současný trend je zpřístupnit užívání Linuxu co nejvíce běžnému uživateli a být tzv. user-friendly, což v podstatě znamená přiblížit systém asi nejrozšířenějšímu komerčnímu operačnímu systému MS Windows. Zmiňme krátce některé odnože Linuxu s jejich základní diferenciací.

Ubuntu je poměrně mladá distribuce vyvíjená komunitou za podpory firmy Canonical (komerční společnost, která zaštiťuje vývoj Ubuntu, podporuje i řadu dalších projektů a poskytuje nástroje a podporu pro vývoj otevřeného software). Cílem Ubuntu je přiblížit Linux uživatelům pro použití na osobních počítačích jako tzv. desktopové prostředí. Grafické prostředí Ubuntu je založeno na Unity, někteří lidé ale více preferují grafické prostředí KDE. Proto vznikla varianta Ubuntu zvaná Kubuntu. Odlehčená verze s Xfce neboli Xubuntu je vhodná např. pro starší počítače.
(převzato z www.linux.cz)

 

 

Debian je jedna z velmi dlouho vyvíjených distribucí, zcela vycházejících z myšlenky GNU resp. open source. Kompletní distribuce Debian je velmi rozsáhlý a komplexní celek s univerzálním použitím, bez dalších znalostí je ale nevhodný pro úplné začátečníky - právě kvůli své rozsáhlosti. Debian je komunitní distribucí, což znamená, že ho vyvíjejí dobrovolníci. Existuje zde tedy záruka, že vždy a za všech okolností zůstane tím, čím je - to jest svobodným softwarem.
(převzato z www.linux.cz)

 

 

Red Hat je firma zabývající se vývojem a prodejem Red Hat Enterprise Linuxu. V minulosti významně pomohla zdomácnění Linuxu svou komunitní distribucí Red Hat Linux, jejímž následovníkem je Fedora.
(převzato z www.linux.cz)

 

 

Fedora je distribuce, která vznikla jako nekomerční odnož Red Hat Linuxu. Vyvíjí ho komunita vývojářů za podpory firmy Red Hat. Na základě Fedory pak Red Hat připravuje své komerční distribuce Red Hat Enterprise Linux. Fedora je známa svou pokrokovostí a zpravidla přináší v každé verzi několik zásadních novinek. Distribuce je značně univerzální, se znatelným zaměřením na použití na osobních počítačích.
(převzato z www.linux.cz)

 

SuSE lze dnes získat ve dvou podobách. Jako OpenSuSE, což je komunitou vyvíjená distribuce a jako SuSE Enterprise Linux (SLED). SuSE je distribuce profilující se spíše jako komerční, tedy distribuce, kterou můžete především koupit. Distribuce SuSE má některé specifické nástroje, které se snaží distribuci co nejvíce zpřístupnit běžným uživatelům osobních počítačů. Vzhledem k jejímu komerčnímu charakteru je k dispozici i instalační podpora.
(převzato z www.linux.cz)

 

PCLinuxOS je distribuce, která vznikla odštěpením od Mandrake linuxu (nyní Mandriva) v roce 2003 a vyvíjí jej skupina vývojářů soustředěná okolo Texstara (Bill Reynolds). Jedná se o distribuci, která je zaměřená na maximální jednoduchost. Obsahuje proprietální kodeky a instalaci dalších programů obstarává Debianovský apt s jeho grafickou nadstavbou Synapticem spravující jeden centrální, přednastavený repozitář. Po instalaci dostanete plně funkční systém s bohatým množstvím software, který je ihned připraven k práci, používání internetu, přehrávání filmů, mp3.
(převzato z www.linux.cz)

 

Gentoo je distribuce pro pokročilé uživatele. Umožňuje uživateli sestavovat si celou distribuci samostatně a zcela na míru svému počítači. Gentoo je velmi dobře dokumentována a poskytuje pokročilejším uživatelům možnost dalšího rozvoje jejich znalostí o Linuxu. Přesto, že si tato distribuce zakládá na svém pokročilém přístupu, dá se i tak snadno použít na osobním počítači.
(převzato z www.linux.cz)

 

 

 

Slackware je distribuce s dnes již trochu spartánským přístupem. Přesto, a nebo právě proto, si díky své jednoduchosti zachovává množství příznivců. Její použití na běžném osobním počítači ovšem již vyžaduje znalost ovládání Linuxu na úrovni shellu.
(převzato z www.linux.cz)

 

 

Mandriva Linux, dříve známý jako Mandrakelinux. Je vyvíjen komunitou vývojářů společně s vývojáři firmy Mandriva (dříve Mandrakesoft). Mandriva Linux je k dostání v několik verzích - od placené krabicové verze až po verzi zcela zdarma. Rozdíl je tvořen především rozsahem dokumentace, doplňků a komerčních aplikací. Mandriva Linux je distribuce silně specializovaná pro použití na osobním počítači a získala si oblibu u velkého množství uživatelů, kteří s Linuxem začínají.
(převzato z www.linux.cz)

 

Mageia, dříve známý jako Madriva/Mandrakelinux. Je vyvíjen komunitou vývojářů, vznikla odštěpením od upadajícího Mandriva Linuxu.
(převzato z www.linux.cz)

 

 Ze stručného výčtu jednotlivých distribucí je zřejmé, že možností volby operačního systému na bázi linuxu je mnoho, v našem případě se však výběr zužuje na takové odnože, které jsou nekomerční, nejlépe typu OpenSource, s dostatečnou podporou a co možná nejvíce User-Friendly. Zohledníme-li výše zmíněné, jako optimální řešení se nabízí varianta Ubuntu. Open-source produkční workflow tak bude nejlepší postavit právě na tomto systému.

1) Zpracování audiovizuálního díla