Dejte o svém nezávislém projektu vědět světu

3 tisíce unikátních čtenářů každý měsíc

 

Unitedfilm přijímá od nezávislých tvůrců informace o chystaných, natáčených, dokončených i déle existujících a stále se promujících snímcích, a to nezávislého nekomerčního charakteru, tj. takových, které nevstupují na komerční trh v distribuční síti s primárním cílem inkasování za prodej vstupenek, prodej licenčních práv, předkupních práv a dalších závazků koprodukčních (např. televize) nebo dotačních (např. Státní fond kinematografie).

Unitedfilm nepřijímá informace na snímky televizní, distribuční, studentské, reklamní, propagační ani amatérské, nebo takové, které nemají vypořádaná autorská práva ke všem obrazově zvukově hudebním složkám, vznikaly nelegálním postprodukčním postupem nebo je financuje z výše jak 50% obchodní firma či filmová škola.

Více informací o statutu nezávislého filmu.

V případě nefilmového uměleckého projektu lze za stejných pravidel možné zažádat o vložení do multikulturní rubriky.

 

Článek vzorJak připravit podklady pro portál

 

Řídí se dle běžných konvencí formátu tiskové zprávy pro sdělovací prostředky.

 

Titulek

Poutavý stručný nadpis na půl jednoho řádku v textovém editoru.

Prefix

Krátká, poutavá shrnující informace o obsahu článku na tři řádky textového editoru.

Tělo článku

Dle kreativity každého jedince.

Ideálně však 4 - 8 odstavců o 5 řádcích textového editoru o filmu (o motivaci vzniku a ambicích snímku, o zkušenosti a úspěších tvůrců, o představení děje, štábu, herců, o zajímavostech z natáčení, preprodukce či postprodukce, o plánovaném uvedení). Vhodné doplnit o citace aktérů a uvést je do uvozovek v přímé řeči, případně přiložit krátký rozhovor s režisérem, hlavním hercem apod.

Odkazy na stránky filmu

Linky na další obsah k filmu, např. stránky filmu, sociální sítě nebo kampaně pro financování.

Fotografické přílohy

Min. 2 fotografie i více (z natáčení, z filmu nebo artwork) a plakát filmu

Ideálně v rozlišení okolo 1Mpx - cca 1200x900 (ne menší a ne výrazně rozměrnější)

Video přílohy

Odkaz na video ze streamovacích platforem (You Tube, Vimeo).

Nepřijímáme video odkazy z Instagramu, FB a dalších sociálních sítí.

Takto připravený článek nechat zkontrolovat kompetentní a nejlépe nezaujatou osobou, po odstranění věcných, gramatických a stylistických chyb včetně zakomponování příloh je článek připraven k odeslání naší redakci.

Kontak s redakcí

Zaslat na adresu redakce(zavináč)unitedfilm(tečka)cz a do předmětu uvést: Žádost o zveřejnění. Informace bude po kontrole podkladů zpracována a v co nejkratším termínu zveřejněna. Na pozdější reklamace a úpravy nebude brán zřetel.

Informace bude po kontrole podkladů naším redaktorem zpracována a po schválení šéfredaktora v co nejkratším termínu zveřejněna.

Redaktor má právo text přestylizovat či upravit. Text neprochází jazykovou korekturou. Na pozdější reklamace a úpravy nebude brán zřetel, pouze v zásadních případech, které mohou změnit vyznění článku nebo způsobit snímku újmu z nesprávných či zavádějících údajů. Zaslanou žádostí tvůrce souhlasí se zveřejněním článku na portále Unitedfilm, potvrzuje povolení k užití zaslaných fotografií a dalších materiálů a souhlasí s všeobecnými podmínkami o nakládání osobních údajů dle platných nařízení. Článek může být stažen na žádost tvůrce, jinak délka jeho zveřejnění na portále není omezena. Za zveřejněný článek není vydáván žádný autorský honorář, slouží pouze jako bezplatná inzertní plocha pro filmové tvůrce nekomerčního charakteru.

Hlavním komunikačním jazykem je čeština, v krajním případě slovenština, v případě projektu mezinárodního charakteru a speciální žádosti je možné článek zveřejnit dvojjazyčně, tj. i v anglické sekci v angličtině.

 

 

 

Jak připravit podklady pro portál

Titulek

Poutavý stručný nadpis na půl jednoho řádku v textovém editoru.

Prefix

Krátká, poutavá shrnující informace o obsahu v článku na tři řádky textového editoru.

Tělo článku

Dle kreativity každého jedince.

Ideálně však 4 - 8 odstavců o 5 řádcích textového editoru o filmu (o motivaci vzniku a ambicích snímku, o zkušenosti a úspěších tvůrců, o představení děje, štábu, herců, o zajímavostech z natáčení, preprodukce či postprodukce, o plánovaném uvedení). Vhodné doplnit o citace aktérů a uvést je do uvozovek v přímé řeči, případně přiložit krátký rozhovor s režisérem, hlavním hercem apod.

Odkazy na stránky filmu

Linky na další obsah k filmu, např. stránky filmu, sociální sítě nebo kampaně pro financování.

Fotografické přílohy

Min. 2 fotografie (z natáčení, z filmu, artwork) a plakát filmu

Ideálně v rozlišení okolo 1MP - cca 1200x900 (ne menší a ne výrazně rozměrnější)

Video přílohy

Odkaz na video ze streamovacích platforem (You Tube, Vimeo).

Nepřijímáme odkazy z Instagramu, FB a dalších sociálních sítí.