Animace v kostce

Autor:

Animánie otevírá nový termín akreditovaného semináře pro učitele Animace v Kostce.

Seminář proběhne ve dnech 21.3. – 22.3. 2020 v budově kulturního centra Moving Station Plzeň (Koperníkova 56, 301 00 Plzeň). Seminář reaguje na stále více se rozvíjející trend užívání multimédií a multimediální tvorby na základních školách, gymnáziích i základních uměleckých školách. V rámci programu Animace v kostce Vám nabízíme ucelený pohled na problematiku audiovize v rámci výuky a na možnost využití F/AV jako prostředku výuky a výchovy na ZŠ, gymnáziích a ZUŠ. Kromě přednášek, prezentací a ukázek budete mít možnost si prakticky vyzkoušet principy animace. Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP. Účastníci obdrží osvědčení.

Animace v kostce

Cílová skupina: učitelé ZŠ, víceletých gymnázií, ZUŠ a pedagogové mimoškolních aktivit
Časová dotace: 16 hodin
Stručný popis: Úvod do problematiky využití kreativních technik ve výuce ZŠ, gymnázií a ZUŠ. V rámci RVP se doplnila Filmová a audiovizuální výchova (F/AV) jako nový nepovinný předmět. Mnoho pedagogů využívá audiovizuální díla různého charakteru ve výuce. Tento program nabízí ucelený pohled na problematiku audiovize v rámci výuky a na možnosti využití F/AV jako prostředku výuky a výchovy.
Témata jsou: Úvod do F/AV a nejnovější tendence, Základní principy filmu a animace, Interpretace filmu, Druhy animačních technik, Animace ve výuce jako prostředek rozvoje klíčových kompetencí, Digitální technika a práce s ní, Ukázky prací s dětmi v rámci školní výuky, Praktické cvičení na téma.
Formy výuky: Přednáška s prezentací a videoprojekcí, seminář s praktickými ukázkami a cvičením, dialogická forma
semináře spojená s demonstrací a závěrečný rozbor a reflexe. Kromě přednášek, prezentací a ukázek budete mít možnost prakticky vyzkoušet principy animace.
Lektoři programu: Mgr. Martina Voráčková, Jan Příhoda
Odborný garant: PhDr. Vladimíra Zikmundová, Ph.D., vedoucí katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty ZČU Plzeň

Cena programu: 1400,-/osoba (může se lišit podle počtu účastníků)

Min. počet účastníků je 8, max. počet účastníků 15

nejbližší seminář Animace v Kostce se bude konat v termínu 21.3. – 22.3. 2020 v budově kulturního centra Moving Station Plzeň (Koperníkova 56, 301 00 Plzeň)

Předběžná přihláška

Postprodukce

Cílová skupina: učitelé ZŠ, víceletých gymnázií, ZUŠ a pedagogové mimoškolních aktivit
Časová dotace: 8 hodin
Stručný popis: Cílem kurzu je seznámit vyučující se základy postprodukčního zpracování videozáznamu tak, aby
mohli animace vytvořené během výuky dokončit a prezentovat v požadované kvalitě prostřednictvím obvyklých
médií.
Během kurzu se účastníci seznámí se způsoby, jak animace zpracovávat, stříhat a ozvučovat. Na ukázce profesionálního střihového programu si osvojí základní principy, které pak samostatně aplikují pomocí běžně dostupného software.
Seznámí se s technikou potřebnou pro postprodukci. Pokud si přivezou techniku vlastní, lektoři jim na místě poradí
s konkrétními problémy a navrhnou vhodná řešení. Kurz se věnuje nejen samotnému zpracování videozáznamu,
ale i problematice ozvučení, exportům a publikování, například na youtube, sociálních sítích a podobně. Na
filmových ukázkách se účastníci seznámí se základními pojmy tzv. filmového jazyka.
Formy výuky: přednáška s prezentací a videoprojekcí, seminář s praktickými ukázkami a cvičením, dialogická forma
semináře spojená s demonstrací a závěrečný rozbor a reflexe.
Lektoři programu: Mgr. Martina Voráčková, Jan Příhoda
Cena programu: 850,-/osoba (může se lišit podle počtu účastníků)

Min. počet účastníků je 8, max. počet účastníků 15

Rezervace a další informace:
Vít Voráček (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,  601 565 743)